Wat is Reiki

Allereerst Reiki is voor iedereen

Reiki is het Japanse woord voor universele (Rei)  levensenergie (ki).

Letterlijke vertaling  van Reiki vanuit het Japans is kracht van de zon.

Reiki ook wel kosmische energie genoemd, het is overal om ons heen en in ons. Elk levend wezen, “mens, dier, boom, plant”, is met de Universele/ kosmische levensenergie bezield. Deze universele energie is van essentieel belang voor alles wat leeft.

Reiki is de benaming voor een natuurlijke geneeswijze waarbij via handoplegging universele  levensenergie wordt overgebracht van de therapeut naar de cliënt. De Reiki-energie komt niet uit de behandelaar maar stroomt vanuit de oneindige bron door de behandelaar heen. Door middel van handoplegging zoekt de Reiki-energie haar eigen weg en doet wat voor iemand het beste is op dat moment. Deze energie herstelt de harmonie in het lichaam en versnelt het natuurlijk genezingsproces.

Dit genezing proces is bevorderlijk zijn voor de fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid.

Reiki brengt je bij je innerlijke kracht en weten.

Een geschenk aan jezelf.

Onbewust gebruiken we vaak al Reiki. Kijk naar hoe impulsief wij met onze handen naar een pijnlijke plek grijpen of de hand er op houden.  Ervaring leert ons, dat het vasthouden en koesteren van de pijnplek, de pijn doet afnemen.

Reiki is een oeroude natuurlijke geneeswijze die iedereen bewust kan leren toepassen.

Reiki is geen godsdienst of verbonden met een godsdienst. Deze levensenergie vormt de bron van het leven zelf en is veel ouder dan welke religieuze filosofie ook.

Doormiddel  van initiatie worden de kanalen weer open gemaakt zodat de stroming van de reiki energie weer zijn weg kan vinden en het zelf healings mechanisme weer zijn gang kan gaan.

Een inwijding wordt door een erkend Reiki Master gedaan.  Aan gesloten bij  Reiki stichting Allianz of Reiki vereniging Cirkel. Inmiddels zijn er nog meer verenigingen van Reiki ontstaan. Voel goed voor jezelf wat bij je past.